"Tajne" posiedzenie klubu parlamentarnego BBWR

17 października pod przewodnictwem prezesa pułkownika Walerego SŁAWKA odbyło się w sejmie posiedzenie klubu parlamentarnego BBWR. Przed wygłoszeniem referatu politycznego jednogłośnie uchwalono uznać zebranie za tajne, gdyż przedmiotem obrad były wyłącznie sprawy taktyczne przed zbliżającą się sesją sejmu. Referat polityczny wygłosił pułkownik Sławek, przemawiając ponad półtorej godziny.
Następnym referentem był pułkownik Adam KOC, który referował sprawy prasowe, zapowiadając między innymi, że w najbliższym czasie nastąpi likwidacja dziennika „Epoka” oraz wzrost nakładu i objętości dziennika „Głos Prawdy”.
Trzecim referentem był poseł książę Janusz RADZIWIŁŁ, który omówił sprawy międzynarodowe i politykę zagraniczną rządu.
Głównym przesłaniem, jakie miało wyjść z tej „tajnej narady” było ostrzeżenie opozycyjnych ugrupowań, że system polityczny, który przyszedł do władzy drogą zamachu, przewrotu majowego i walki na ulicach Warszawy nie może upaść przez jakikolwiek wynik głosowania parlamentarnego. Może ustąpić minister lub kilku z nich, może ustąpić nawet rząd cały, lecz nie będzie to oznaczało, że władzę z rąk swych odda Marszałek PIŁSUDSKI. 
Nowy dziennik, który ma się ukazywać w najbliższym czasie po wchłonięciu „Epoki” przez „Głos Prawdy” będzie nosił nazwę „Gazeta Polska”. Naczelną redakcję nowego wydawnictwa obejmą poseł pułkownik Adam KOC oraz pułkownik Bogusław MIEDZIŃSKI.
Pierwszy numer „Gazety Polskiej” wyszedł 30 października 1929 r.


Czy na posiedzeniu nastąpił rozłam w BBWR ?


Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
PARLAMENT
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: