Rada Naczelna PPS wydaje bojowe rezolucje

W dniach 12 i 13 października odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Po burzliwych obradach Rada podjęła trzy główne rezolucje.
Pierwsza dotyczy sytuacji politycznej i gospodarczej Polski. Według PPS sytuacja wewnętrzna kraju uległa w ostatnich miesiącach znacznemu zaostrzeniu. Polityka gospodarcza rządu jawnie już skierowana jest na popieranie interesów wielkiego kapitału i obszarnictwa w rolnictwie.
W dziedzinie społecznej rząd otwarcie prowadzi walkę z obozem demokratycznym i coraz wyraźniej wysuwa się możliwość siłowego rozwiązania konfliktu z opozycją parlamentarną. Za antidotum na ten stan rzeczy socjaliści uważają likwidację pomajowego systemu rządzenia państwem i dla osiągnięcia tego celu gotowi są do ścisłej współpracy ze wszystkimi stronnictwami opozycyjnymi, które stoją na gruncie demokracji, także ze stronnictwami reprezentującymi mniejszości narodowe.
Rada oświadcza, że jakakolwiek próba zamachu stanu spotka się ze zdecydowanym oporem mas pracujących pod przewodnictwem PPS. W tym zakresie Centralny Komitet Wykonawczy partii został upoważniony do wydawania w razie potrzeby bezwzględnie obowiązujących całą partię zarządzeń.
PPS wysłała do Międzynarodówki Socjalistycznej powiadomienie, że demokracja w Polsce jest dla świata równie niezbędna, jak niepodległość naszego kraju.
Druga rezolucja w ostrych słowach protestuje przeciwko nasilającej się brutalizacji organów bezpieczeństwa wobec legalnych organizacji socjalistycznych.
Trzecia dotyczy sytuacji w Kasach Chorych, w których na masową skalę wprowadza się zarządy komisaryczne i ruguje się z kierownictwa tej organizacji zasłużonych i fachowych przedstawicieli stronnictw opozycyjnych. Podkreślono osobistą wrogość ministra pracy i opieki społecznej Aleksandra PRYSTORA do samorządności w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
Rada omówiła także kwestię zorganizowania Funduszu Obrony Demokracji i sposoby pozyskiwania środków na działalność opozycyjną.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: