Partie żydowskie uzyskały większość w Radzie Miejskiej Grodna

8 kwietnia odbyły się w Grodnie wybory do Rady Miejskiej. Spośród 17 list komisja wyborcza zatwierdziła tylko 7, resztę unieważniając z powodów formalnych.
Na 24.800 uprawnionych do głosowania głosowało 13.799 osób.
Zdecydowanymi zwycięzcami wyborów są stronnictwa żydowskie. Bund uzyskał 4 mandaty, a żydowski blok narodowy aż 15. Pozostałe miejsca w Radzie uzyskały Chrześcijańska Demokracja 6 mandatów, BBWR 5 mandatów, PPS 4 mandaty i blok prawosławny 1 mandat.
Jeden z wyborców w trakcie oddawania głosu zaniemógł i zmarł na udar sercowy.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
Grodno, miasto powiatowe, woj. białostockie
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: