Papierosy odnikotynizowane oraz wódka odalkoholizowana; niezapalajace się zapałki i owszemRozporządzenie Ministra Skarbu
z dnia 1 maja 1930 r.
w sprawie sprzedaży oraz ustalenia cen odnikotynizowanych papierosów.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 409) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące ceny detalicznej sprzedaży odnikotynizowanych papierosów:

Ergo” w opakowaniu 20 sztuk zł 1,50
Egipskie” w opakowaniu 20 sztuk zł 2,00

Wyroby te mogą być sprzedawane tylko w oryginalnych opakowaniach.

§ 2. Inne gatunki papierosów wyrobu Polskiego Monopolu Tytoniowego mogą być odnikotynizowane na zamówienie odbiorców, przy czym koszt odnikotynizowania tych papierosów ustala się na 2,5 grosza od sztuki.
Sposób uskuteczniania zamówień ustala Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego.
(…..)

Pojawiły się następnie niesprawdzone pogłoski, iż podobnym tropem zamierza podążać Polski Monopol Spirytusowy. W pierwszym rzucie na rynku ma się ukazać wódka czysta wyborowa odalkoholizowana w opakowaniach: 1,00 litr, 0,50 litra oraz 0,25 litra w cenach zbliżonych do wódki czystej wyborowej nie odalkoholizowanej.
Oczywistym byłby obowiązek sprzedaży tego napoju w naczyniach zamkniętych i opieczętowanych ze względu na duże prawdopodobieństwo prób podrabiania wyrobu.
Ministerstwo Skarbu ponadto ma porozumieć się z Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zatrudniania przez terenowe placówki Polskiego Monopolu Spirytusowego bezrobotnych dla organizowanych w miastach wojewódzkich i większych miastach powiatowych stacji odalkoholizowywania innych wyrobów Polskiego Monopolu Spirytusowego na zlecenie indywidualnych odbiorców.
Pierwszeństwo w zatrudnieniu na tych odpowiedzialnych stanowiskach mają weterani wojenni oraz osoby, które utraciły koncesje na wyszynk alkoholu oraz tytoniu na rzecz tychże weteranów wojskowych
instrukcja co do właściwego przebiegu procesu odalkoholizowywania wymienionych wyrobów została przesłana do konsultacji z organizacjami społecznymi.
Ministerstwo Skarbu przewiduje szeroko zakrojoną akcję promocyjną nowych na polskim rynku wyrobów monopolowych. W pierwszym rzucie mają być nakręcone krótkie filmy, w których wystąpić ma znany aktor charakterystyczny, którego charakterystyczność polega na szybkim mruganiu lewego oka.
W organizacji produkcji i sprzedaży nowinek rynkowych pomocą służyć będą delegaci Polskiego Monopolu Zapałczanego, którzy skutecznie wdrożyli wytwarzanie niezapalających się zapałek.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
SEKTOR PAŃSTWOWY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: