Na Litwie niespokojnie

26 września nowy minister spraw wewnętrznych Litwy Ignas MUSTEIKIS podjął energiczne działania w celu ograniczenia działalności paramilitarnego, faszyzującego związku „Żelaznego Wilka” (Geležinis Vilkas), wspierającego byłego premiera Valdemarasa. W myśl opublikowanego zarządzenia urzędnikom państwowym zabroniono uczestniczenia w tej organizacji oraz zarządzono ścisły nadzór policyjny nad regionalnymi placówkami Związku. Nadzór ten obejmuje także rozbrojenie bojówek „Żelaznego Wilka”, co napotkało na bierny opór oraz ukrywanie broni.
Do Kowna ściągnięto cztery pułki piechoty i wzmocniono obsadę posterunków granicznych.
Sam Augustinas VOLDEMARAS po pożegnaniu się ze współpracownikami oświadczył, że ma zamiar wyjechać na kilka miesięcy do Włoch.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
LITWA
POGRANICZE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: