Banki europejskie podnoszą stopy dyskontowe

Dzień 26 września śmiało można nazwać bankowym. W dniu tym stopy dyskontowe podniosły banki centralne następujących krajów europejskich:
Norwegii z 5,5% na 6%;
Danii z 5% na 5,5%;
Szwecji z 4,5% na 5,5% (cały punkt procentowy, po raz pierwszy w XX wieku w Szwecji !);
oraz najważniejsze wydarzenie z tego wachlarza – Bank of England podniósł stopę dyskontową z 6% na 6,5%.
Według zgodnej opinii prasy fachowej w najbliższych dniach należy spodziewać się podobnej decyzji w Austrii.

Decyzja banku angielskiego, podjęta półtora miesiąca po całoprocentowej podwyżce amerykańskiego Federal Reserve Bank została przyjęta na rynkach londyńskiego City z ulgą, ponieważ stan niepewności trwający od momentu decyzji amerykańskiej źle wpływał na płynność rynków pieniężnych i akcyjnych. Po ogłoszeniu angielskiej decyzji notowania funta na ogól spadły, jednakże o wiele mniej, niż się spodziewano.
27 września w godzinach rannych odbyła się pilnie zwołana narada kierownictwa Banku Polskiego związana z decyzjami banków europejskich o podwyższeniu stopy dyskontowej. Postanowiono wstrzymać się z decyzją jeszcze kilkanaście dni.

08-09 Federal Reserve Bank podnosi stopę dyskontową z 5 na 6%  

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA  
BANKOWY SEKTOR  
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY  
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI  
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI  
INDEKS PAŃSTW  
KALENDARIUM  

Brak komentarzy: