Jak socjaliści w Kasach Chorych odnajdywali właściwą drogę

W listopadzie wystąpiła z Polskiej Partii Socjalistycznej grupa działaczy małopolskich, na czele z dr Ryszardem KUNICKIM z małżonką Jadwigą, dr Emilem BOBROWSKIM oraz Zygmuntem KLEMENSIEWICZEM. Wszyscy ci działacze, związani z ruchem socjalistycznym od ponad trzydziestu lat zdecydowali się wystąpić z partii na skutek bezpardonowej walki, jaką stronnictwo prowadzi w ostatnich czasach wobec Marszałka Piłsudskiego.
W specjalnym liście przywódcy małopolskiej organizacji PPS umotywowali swój krok niemożnością pozostawania w partii, która zwalcza Marszałka idąc ręka w rękę z Witosem, Korfantym i Dmowskim.
W związku z ta decyzją przywódców socjalistycznych, agencja telegraficzna „Iskra” zwróciła się do posła Walerego SŁAWKA o skomentowanie tego faktu. Pułkownik Sławek przypomniał, że już w swej pierwszej mowie, wygłoszonej w sejmie 30 maja 1928 r. dał wyraz swemu przekonaniu, że wtedy, gdy przyjdzie do rozwiązywania najpoważniejszych spraw państwowych, a przede wszystkim zmiany konstytucji, wiele polityków stronnictw opozycyjnych uzna interes państwa i złamie solidarność partyjną w imię poczucia państwowości. Dopóki mówi się o decyduje o sprawach drobnych, podwaliną partyjna jest dyscyplina. Obecnie jednak, kiedy stanęły przed nami sprawy dla państwa najważniejsze, ludzie przyspieszają swe decyzje i wstępują na właściwą drogę.
Właściwa droga w tym przypadku mogła mieć związek z krakowskimi kasami chorych, których kierowaniem zajmowali się ci działacze po spacyfikowaniu tych instytucji przez ministra PRYSTORA .

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
MAŁOPOLSKA
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: