Dzień Matki w Polsce; Mother`s Day w USA

 

Rozpoczęły się przygotowania do obchodów „DNIA MATKI”, przypadającego ówcześnie na trzecią niedzielę maja. Ogólnopolski komitet organizacyjny zwrócił się do wszystkich czasopism o zamieszczanie informacji propagujących tak potrzebne święto. Podobny apel skierowano do szkół powszechnych i średnich. Nauczycielstwo apel wzięło sobie do serca, czego najlepszym dowodem był rój młodzieży, zakopujący w latach ubiegłych kwiaty i drobne upominki dla swoich matek. W tym roku zwrócono się do związków kupieckich o wyeksponowanie na wystawach sklepowych takich upominków i stosowania przy ich sprzedaży cen obniżonych.
Dzień Matki” po raz pierwszy obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1905 roku – w drugą niedzielę maja. Od 1914 roku w tym kraju Kongres uchwalił ten dzień za święto narodowe (Mother`s Day). W Polsce po raz pierwszy „Dzień Matki” obchodzono w Krakowie w roku 1914.
Warszawa, 13 maja 1930 r.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KOBIETY W POLITYCE I GOSPODARCE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: