1 Maja nadzwyczaj spokojnie, policja biła tylko komunistów

Obchody 1 Maja przeszły w Warszawie zupełnie spokojnie. Charakterystycznym jest, że przebieg święta robotniczego w stolicy uwypuklił niezwykle dobitnie rozbicie ruchu robotniczego, głównie przez ostatni rozłam w łonie PPS.
Dotychczas solidarnie występujący proletariat warszawski był zupełnie zdezorientowany.
Około siedmiu tysięcy osób demonstrowało pod wodzą posła Rajmunda JAWOROWSKIEGO, pod sztandarami Frakcji Rewolucyjnej PPS.
Na wiecu zorganizowanym przez właściwą organizację PPS przemawiali wielokrotnie posłowie Tomasz ARCISZEWSKI i Norbert BARLICKI.
Okazale przedstawiały się pochody żydowskich stronnictw socjalistycznych, szczególnie BUNDU. Pochody te przemaszerowały tylko przez kilka ulic dzielnicy żydowskiej.
Komuniści usiłowali zorganizować wiec na placu Grzybowskim. W pięć minut po zebraniu się pochodu nastąpiła interwencja policji. Dwa oddziały piesze pod dowództwem komisarzy SCHNEIDERA i SCHWARZA oraz oddział konny pod dowództwem aspiranta SITARKA, rozproszyły manifestantów, którzy w popłochu, gubiąc kapelusze, laski, parasolki, zaczęli uciekać na wszystkie strony. Policja rozproszyła tłum kolbami, oddział konny płazował. Kilka osób z tłumu zostało rannych. Aresztowano ponad 30 osób.
W całym zresztą kraju obchody przebiegały spokojnie. Rozbijane przez policję były wyłącznie wystąpienia komunistów.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: