Sztab Generalny zastąpiony Sztabem Głównym

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 30 kwietnia 1929 r.
o wprowadzeniu zmian w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 czerwca 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

Na zasadzie art. 46 Konstytucji i art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o wydawaniu dekretów w zakresie Najwyższego Zwierzchnictwa sił zbrojnych Państwa (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 444) postanawiam, co następuje:

Art. 1. W dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 czerwca 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 445) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 1 ust. a) skreśla się słowa „Szefa Sztabu Generalnego” i wstawia się w ich miejsce słowa „Szefa Sztabu Głównego”;
w art. 4 po dwukropku skreśla się słowa: Sztab Generalny z Szefem Sztabu Generalnego na czele” i wstawia się w ich miejsce słowa „Sztab Główny z Szefem Sztabu Głównego na czele”.

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu polecam Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (17 maja 1929 r.)

Prezydent Rzeczypospolitej:
(---) I. Mościcki.
Minister Spraw Wojskowych:
(---) J. Piłsudski.

Sztab Główny powołany został przez Marszałka Piłsudskiego 22 grudnia 1928 roku i zastąpił instytucję Sztabu Generalnego. Szefem obu Sztabów był generał brygady Tadeusz PISKOR.
Zmiana nie ograniczała się wyłącznie do nazewnictwa. Sztab Główny stał się organem wykonawczym i usługowym wobec Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych GISZ,, którym był oczywiście Pan Marszałek Józef PIŁSUDSKI.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
WOJSKO
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: