Sowiecki protest w sprawie gruzińskiej

3 czerwca zgłosił się do wiceministra spraw zagranicznych dr Alfreda WYSOCKIEGO poseł sowiecki w Warszawie pan Dimitrij BOGOMOŁOW, który przekazał ustny protest przeciwko wzięciu udziału przez przedstawicieli rządu polskiego w uroczystościach z okazji dziesięciolecia niepodległości Gruzji oraz na obchodach żałobnych z powodu rocznicy śmierci Atamana PETLURY w Warszawie i Łucku.
Protesty te nie zostały przyjęte przez wiceministra Wysockiego do wiadomości, jako niedopuszczalne mieszanie się obcego państwa do Wewnętrznych spraw polskich.
W rzeczywistości bowiem Polska pierwsza przed 10 laty uznała niepodległość Gruzji i wysłała do niej swego posła pana Tytusa FILIPOWICZA, obecnego posła polskiego w Waszyngtonie.
Sowiety wbrew wszelkim prawom międzynarodowym aresztowały posła Filipowicza i wywiozły do Moskwy.
Jasnym jest, że Polska, która z Gruzją utrzymywała stosunki dyplomatyczne, może sympatyzować z emigrantami podbitego państwa.
Co do wzięcia udziału przedstawicieli rządu polskiego w uroczystościach ku czci atamana Petlury, to mimo różnych na to zapatrywań pamiętać należy, iż Marszałek Piłsudski zawarł ostatecznie sojusz wojskowy z Petlurą i dlatego zrozumiały jest hołd złożony przez przedstawicieli rządu polskiego wobec nieżyjącego sojusznika.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZSRR
DYPLOMACJA
ROCZNICE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: