Senatorów chyba wmurowało

 
02-28 Wesołe budżety, czyli groch z kapustą

 Po przemówieniu Marszałka Piłsudskiego, w dyskusji pierwszy zabrał głos senator Andrzej STRUG (PPS), który stwierdził, że treść i forma przemówienia Marszałka komisję senacką zaskoczyła. Senator Strug wstrzymał się od komentarzy. Obszernie jednak mówca poruszył sprawę dopuszczenia wojska do głosowania przy wyborach do sejmu i senatu, co przewiduje projekt nowej Konstytucji, przedstawiony przez BBWR.
Gdyby na nieszczęście narodu i państwa tą czy inną drogą miał być wprowadzony w życie ten projekt, wtedy około 100 tysięcy zawodowych wojskowych, oficerów i podoficerów byłoby wciągniętych w agitację przedwyborczą, a wówczas zorganizowane stronnictwa lewicy robotniczej i chłopskiej zmuszone byłyby przystąpić do agitacji w wojsku. Dostęp do armii jest dla tych stronnictw niezmiernie łatwy, gdyż masy rekrutów i żołnierzy składają się przede wszystkim z synów robotników i chłopów.
Niechże ci, którzy wprowadzają politykę do wojska pamiętali, że ona narusza neutralność armii.
Pragnęlibyśmy, aby pan wiceminister spraw wojskowych (generał Daniel KONARZEWSKI), który tutaj jest obecny, zechciał zapamiętać te słowa, wypływające z troski o siły obronne państwa.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: