Jeszcze jeden pułkownik na rządowej posadzie - tym razem saper

Pan premier Kazimierz BARTEL zainteresował się w ostatnich czasach kwestią budowlaną (na przykład za sprawą gmachów dyrekcji kolejowej w Chełmie). W związku z tym w charakterze referenta technicznego i łącznika pomiędzy sobą a ministerstwem komunikacji i robót publicznych mianował dzisiaj, 26 stycznia, pułkownika inż. GALLASA z pułku saperów w Jabłonnie.
W prasie warszawskiej wyraża się przypuszczenie, iż pułkownik GALLAS zostanie dyktatorem budowlanym. Pułkownik Władysław GALLAS był dowódcą 2 Pułku Saperów Kolejowych, Kawalerem Orderu Virtuti Militari V klasy. Do września 1928 r. płk Gallas był komendantem garnizonu w Legionowie.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
INWESTYCJE
WOJSKO
RZĄD PREMIERA BARTLA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: