Urażona cześć posła Stanisława DOBRZAŃSKIEGO, boląca głowa posła Romana RYBARSKIEGO; BBWR kontra Endecja 1 do 0

Szefowie Klubu Potrąconego


Potrąciciel
Poselski Klub Narodowy przejawia daleko idące oburzenie z powodu spoliczkowania na posiedzeniu sejmu przewodniczącego tegoż Klubu profesora RYBARSKIEGO przez posła Stanisława DOBRZAŃSKIEGO (36 lat, legionista I Brygady, stopień mi nie znany) z honorowego, jak zawsze, Klubu BBWR. Klub Endecji uchwalił nawet specjalną rezolucję, potępiającą „napaść” posła DOBRZAŃSKIEGO i wyrażającą poparcie dla ofiary zajścia tak niehonorowego. Do protestu posłów narodowych przyłączyli się parlamentarzyści z PPS oraz „Wyzwolenia”.
Koło prawicowe przeprowadziło także na trenie sejmu „śledztwo”, które wykazało, że spoliczkowanie posła Romana RYBARSKIEGO (43 lata) było całkowicie nieuzasadnione i niesprowokowane, chociaż posłowie Bloku Bezpartyjnego mają oczywiście pogląd zupełnie odmienny. Według świadków zdarzenia, ale tylko z największego klubu poselskiego, czyli kolegów posła DOBRZAŃSKIEGO, poseł RYBARSKI potracił przechodzącego obok posła DOBRZAŃSKIEGO i to spowodowało tak drastyczne wyrażenie urażonej dumy i honoru.

Wieczór w warszawskiej „Adrii”. Wino, kobiety i śpiew. Pułkownik R. coraz bardziej rozochocony. Zwraca się do swego kompana od kieliszka, iż jegomość przy sąsiednim stoliku coś mu się nie podoba – wredna taka jakaś gęba. Stopień antypatii do jegomościa przy innym stoliku wzrósł na tyle, iż pułkownik R. zrywa się, podchodzi do wrednego jegomościa i głosem tubalnym rzuca pytanie ze wschodnim zacięciem:
W Druskiennikach ty był, swołocz ?”
Nie” odpowiada cywil.
Dostaje mu się za tę odpowiedź siarczysty policzek.
Pułkownik R. wraca do swojego, porządnego, stolika i wychyla kolejną kolejkę.
A co byś zrobił, jak by ci on odpowiedział, że był w Druskiennikach ?” pyta się towarzysz.
Dostałby tak samo w ryja, powód zawsze musi być”.
 Warszawa, 29 marca 1930 r.
Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: