Ukraińsko - Białoruski Klub Klub Sejmowy UNDO

Ukraińsko - Białoruski Klub Sejmowy UNDO
BARAN Stefan Okręg 54
BILAK Stefan Okręg 49
BŁAŻKIEWICZ Iwan Okręg 52
CELEWICZ Włodzimierz Okręg 55
CHRUCKI Sergiusz Lista państwowa
HANUSZEWSKIJ Michał Okręg 53
JEREMICZ FABIAN Lista państwowa
JUCHNIEWICZ Konstanty Okręg 64
KARUZO Paweł Okręg 64
KOCHAN Włodzimierz Okręg 51
KUNICKI Leonty Okręg 54
KUŃKO Antoni Okręg 54
KUZYK Stefan Okręg 55
LESZCZYŃSKI Jan Okręg 51
LEWICKI Dymitr Lista państwowa
ŁUCKI Stanisław Okręg 52
MAKSYMOWICZ Antoni Okręg 52
PALIJIW Dymitr Okręg 53
PELLICH Włodzimierz Okręg 55
RUDNICKA-ŁYSIAK Milena Lista państwowa
SERWETNIK Ławrentij Okręg 57
STEPOWICZ Albin Okręg 64
STRUTYŃSKYJ Michał Lista państwowa
TERSZAKOWEC Hryńko Okręg 49
WASYŃCZUK Paweł Lista państwowa
WEŁYKANOWICZ Dymitr Okręg 52
WYSŁOCKYJ Aleksander Okręg 55
ZAHAJKIEWICZ Włodzimierz Okręg 48
ZAWAŁYKUT Jan Okręg 54
ZUBRYCKYJ Włodzimierz Okręg 4800-03 Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu 4 marca 1928

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
PARLAMENT
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: