Posłowie SEL-ROB i SEL-ROB Lewicy

Ukraińskie Włościańsko - Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne SEL - ROB i SEL-ROB LewicaCHAM Mikołaj (SEL-ROB – Lewica) Okręg 59
CZUCZMAJ Maksym Okręg 60
FEDORUK Jan Okręg 57
GRECKI Jan (SEL-ROB – Lewica) Okręg 59
SENIUK Adrian Okręg 58
WALNYCKYJ Kiryło (SEL-ROB - Lewica) Okręg 51
WOŁYNIEC Stefan Okręg 5700-03 Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu 4 marca 1928


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
PARLAMENT
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: