Majowe roszady powiatowe

W maju Minister Spraw Wewnętrznych mianował:

Starostę powiatowego w V stopniu służbowym w Białymstoku Krzysztofa SIEDLECKIEGO – radcą ministerialnym w dotychczasowym V stopniu służbowym z dniem 15 maja;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym w Kosowie Pokuckim, Dr Ludwika UNGERA – inspektorem wojewódzkim w dotychczasowym VI stopniu służbowym z dniem 8 maja;

Minister Spraw Wewnętrznych przeniósł:

Referendarza w VII stopniu służbowym Adama Kazimierza MILEWICZA - z Urzędu Wojewódzkiego w Nowogródku do Starostwa w Ostrołęce z poruczeniem kierownictwa tegoż Starostwa z dniem 15 maja;
Referendarza w VII stopniu służbowym Edwarda WORONOWICZA – ze Starostwa w Dubnie do Starostwa w Kostopolu z poruczeniem kierownictwa tegoż Starostwa z dniem 15 maja;
Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Henryka BIEŃKIEWICZA – ze Starostwa w Ostrołęce do Starostwa w Kartuzach z dniem 15 maja;
Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Czesława TOLLIKA – ze Starostwa w Tucholi do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w charakterze radcy wojewódzkiego z dniem 15 maja;
Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym Mariana DYDUSZYŃSKIEGO – ze Starostwa w Tłumaczu do Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie w charakterze radcy wojewódzkiego z dniem 15 maja;
Referendarza w VII stopniu służbowym Witolda MACIEJEWSKIEGO – ze Starostwa w Krzemieńcu do Starostwa w Lubomlu z poruczeniem kierownictwa tegoż Starostwa z dniem 15 maja;
Referendarza w VII stopniu służbowym i kierownika Starostwa w Podhajcach Stanisława OLSZEWSKIEGO do Starostwa w Grybowie z poruczeniem kierownictwa tegoż Starostwa z dniem 31 maja;

Minister Spraw Wewnętrznych przeniósł w stan spoczynku:

Pozostającego w stanie nieczynnym wojewodę w IV stopniu służbowym w Stanisławowie Dr Aleksandra MORAWSKIEGO z dniem 3 maja;

Pozostającego w stanie nieczynnym starostę powiatowego w VI stopniu służbowym w Inowrocławiu Bolesława DIETLA z dniem 2 maja;

Pozostającego w stanie nieczynnym starostę grodzkiego w V stopniu służbowym we Lwowie Dr Józefa REINLENDERA z dniem 14 maja;

Starostę powiatowego w VI stopniu służbowym w Grybowie Władysława MAGOŃSKIEGO z dniem 4 maja;

Pozostającego w stanie nieczynnym Starostę w VI stopniu służbowym w Nadwórnej Seweryna SIEKIEROWSKIEGO z dniem 22 maja;


 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: