Kometa C/1930 F 1 odkryta przez prof. Antoniego WILKA z obserwatorium w Krakowie

Profesor Antoni WILK, adiunkt krakowskiego obserwatorium astronomicznego odkrył wieczorem nową kometę siódmej wielkości w gwiazdozbiorze Ryb w pobliżu gwiazdy Gamma Barana.
O odkryciu obserwatorium krakowskie natychmiast powiadomiło wszystkie obserwatoria krajowe i zagraniczne.
Kometa została później nazwana C/1930 F1 (Wilk)

Kraków, 21 marca 1930 r.

Kometa C/1929 Y 1 (20 grudnia 1929)

 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAUKA POLSKA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.orgBrak komentarzy: