Gmina Bogdanówka włączona do Skomielnej Czarnej

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 18 marca 1929 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej „Bogdanówka” w powiecie makowskim, województwie krakowskim i włączeniu jej terytorium do gminy wiejskiej Skomielna Czarna w tymże powiecie i województwie.


Na mocy art 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje:
§ 1. Gminę wiejską Bogdanówka w powiecie makowskim, województwie krakowskim znosi się, a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej Skomielna Czarna w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

Aktualnie Skomielna Czarna wchodzi w skład gminy TOKARNIA.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MAŁOPOLSKA
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: