Endecja reaguje oficjalnie na Wesołe Budżety Marszałka

WNIOSEK
Klubu Narodowego w sprawie wytoczonych przez Ministra Spraw Wojskowych oskarżeń, dotyczących rzekomych kradzieży i defraudacji sum budżetowych Ministerstwa Spraw Wojskowych (druk 510).

Sejm wzywa Rząd, aby niezwłocznie udzielił szczegółowych i całkowitych wyjaśnień w sprawie zarzutów kradzieży i defraudacji, postawionych przez p. Ministra Spraw Wojskowych na posiedzeniu Komisji Budżetowej Senatu w dniu 28 lutego b. r. , a skierowanych przeciw niewymienionym z nazwiska b. ministrom spraw wojskowych i posłom celem pociągnięcia winnych do konstytucyjnej i sądowej odpowiedzialności.

Warszawa, dnia 1 marca 1929 r.
Wnioskodawcy:
Aleksander ZWIERZYŃSKI, Seweryn CZETWERTYŃSKI, Jan KORNECKI, Adam ŻÓŁTOWSKI, Józef MARKOWICZ, Dr Gabriela BALICKA, Karol WIERCZAK, Jan SZTURMOWSKI, Ks Marceli NOWAKOWSKI, Mikołaj OSADA, Zygmunt BEREZOWSKI, Franciszek WRZESIŃSKI, Józef MILIK, Aleksander DĘBSKI, Karol RZEPECKI, Stanisław ZALEWSKI, Wacław KOMARNICKI, Ks Antoni SOBCZYŃSKI, Ludwik MIKLASZEWSKI, Mieczysław FIJAŁKOWSKI, Leon PLUCIŃSKI, Teofil STANISZKIS, Dr Ludwik WIŚNIEWSKI, Mieczysław JAKUBOWSKI.

 
02-28 Wesołe budżety, czyli groch z kapustą
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: