Dwa Borzechowy w jednym


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1929 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Borzechowo Nowe w powiecie starogardzkim, województwie pomorskim i włączeniu jej terytorium do gminy wiejskiej Borzechowo w tymże powiecie i województwie.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:

§ 1. Gminę wiejską Borzechowo Nowe w powiecie starogardzkim, województwie pomorskim, znosi się, a terytorium jej włącza się do gminy wiejskiej Borzechowo w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Prezes Rady Ministrów:
(---) K. Bartel.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
POMORSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: