Zasiłki dla bezrobotnych przedłużone (marzec)

ZARZĄDZENIE Ministra Pracy i Opieki Społecznej
z dnia 6 lutego 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przedłużenia w niektórych miejscowościach okresu uprawnienia bezrobotnych do pobierania zasiłków na zasadzie ustawy z dnia 18 lipca 1924 roku (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 15, poz. 97) o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.


§ 1. Dla tych bezrobotnych robotników, którzy do dnia 31 marca 1929 roku włącznie wyczerpali lub wyczerpią zasiłki z Funduszu Bezrobocia w ciągu całego okresu ustalonego w ust. 1 art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1924 roku o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia przedłuża się wymieniony okres do 17 tygodni na terenach niżej wymienionych:

 1. w województwie warszawskim – w m. Żyrardowie, w pow. sochaczewskim, w pow. mińsko - mazowieckim, w pow. grójeckim, w pow. rawskim, w pow. błońskim, w pow. mławskim, w pow. ciechanowskim, w pow. skierniewickim, w pow. pułtuskim, w pow. warszawskim i w pow. radzymińskim;
 2. w województwie łódzkim – w m. Łodzi, w m. Konstantynowie, w m. Ozorkowie, w m. Pabianicach, w m. Rudzie Pabianickiej, w m. Tomaszowie Mazowieckim, w m. Zduńskiej Woli, w m. Piotrkowie, w m. Aleksandrowie, w m. Kaliszu, w m. Opatówku, w pow. piotrkowskim, w pow. radomskowskim, w m. Zgierzu, w pow. konińskim, w pow. kolskim, w pow. wieluńskim i w gminie Zbiersk pow. kaliskiego;
 3. w województwie kieleckim – w m. Kielcach, w m. Chmielniku, w gminach pow. kieleckiego: Szczecno, Suchedniów, Dyminy, Dąbrowa, Niewachlów, w gminach pow. stopnickiego: Kurozwęki, Szydłów, Drugnia, Wolica, w m. Radomiu, w m. Ostrowcu, w pow. radomskim, w pow. opoczyńskim, w pow. opatowskim, w pow. Sandomierskim, w pow. koneckim, w pow. iłżeckim, w m. Olkuszu, w gminie Ogrodzieniec pow. olkuskiego, w gminie Olkusko-Siewierska pow. będzińskiego, w m. Częstochowa i pow. częstochowskim:
 4. w województwie białostockim – w m. Białymstoku, w m. Suwałkach;
 5. w województwie poleskim – w m. Brześciu i w pow. łuninieckim;
 6. w województwie krakowskim – w pow. chrzanowskim, w pow. oświęcimskim, w pow. wadowickim, w pow. bialskim i w pow. żywieckim;
 7. w województwie lwowskim – w m. Lwowie, w pow. lwowskim, w pow. bóbreckim, w pow. dobromilskim, w pow. gródeckim, w pow. jarosławskim, w pow. jaworowskim, w pow. lubaczowskim, w pow. łańcuckim, w pow. przeworskim, w pow. mościskim, w pow. niskim, w pow. przemyskim, w pow. raworuskim, w pow. rzeszowskim, w pow. strzyżowskim, w pow. sokalskim, w pow. tarnobrzeskim i w pow. żółkiewskim;
 8. w województwie stanisławowskim – w pow. doliniańskim;
 9. w województwie wileńskim – w m. Wilnie i w pow. wileńsko-trockim;
 10. w województwie nowogródzkim – w pow. słonimskim;
 11. w województwie poznańskim – w pow. ostrowskim, w pow. chodzieskim, w pow. obornickim, w m. Bydgoszczy, w pow. bydgoskim, w m. Inowrocławiu, w pow. Inowrocławskim, w pow. wyrzyskim, w pow. mogileńskim, w pow. szubińskim, w pow. strzelińskim
 12. w województwie śląskim – w m. Bielsku, w pow. bielskim, w pow. cieszyńskim, w pow. katowickim, w m. Katowice, w m. Królewskiej Hucie, w pow. świętochłowickim, w pow. pszczyńskim, w pow. tarnogórskim, w pow. lublinieckim i w pow. rybnickim.
§ 2. Zarządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.


Minister Pracy i Opieki Społecznej
Minister Skarbu: (---) Gabriel CZECHOWICZ


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
BEZROBOCIE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: