Starostowie odznaczeni za popieranie przysposobienia wojskowego

ZARZĄDZENIE
Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 458) Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MOŚCICKI w dniu 7 listopada 1929 r. nadał po raz pierwszy 
 
ZŁOTY   KRZYŻ   ZASŁUGI

działaczom i popularyzatorom przysposobienia wojskowego oraz kultury fizycznej i sportu. Odznaczenia te otrzymali m. in.:

Franciszek BARAN – starosta w Brześciu nad Bugiem;
Zygmunt BELINA – PRAŻMOWSKI - pułkownik rezerwy, rolnik w Janowie Lubelskim;
Adam CHARKIEWICZ – starosta we Wrześni;
Jan GADOMSKI – starosta w Pułtusku;
Bolesław GRABOWSKI – starosta w Gostyninie;
Marian Jarosław SZCZERBIŃSKI – starosta w Żninie;
Henryk KASSALA – starosta w Dobromilu;
Henryk KAYSIEWICZ – starosta w Grodzisku województwa poznańskiego;
Sławomir ŁAGUNA – wiceprezydent miasta Siedlce;
Zenon ŁOPUSKI – starosta w Słupcy;
Dr Stanisław PUT – starosta w Międzychodzie;
Stanisław POREMBALSKI – starosta w Drohobyczu;
Edmund PREZENTKIEWICZ – starosta w Jarosławiu;
Inż. Leon REUTT – burmistrz miasta Drohobycza;
Zygmunt ROBAKIEWICZ – starosta w Grodnie;
Dr Kazimierz Rościsław Erazm ROŚCISZEWSKI – starosta w Wągrowcu;
Henryk WĄS – starosta w Odolanowie;
Stefan WOLSKI – kierownik Starostwa w Sokółce;
Włodzimierz WYSZKOWSKI – starosta w Grójcu;
Ignacy WUJEK – starosta w Wyrzysku;
wszystkim za zasługi na polu przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego.

Ś. p. Tadeusz ZWISŁOCKI – dyrektor Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie z siedzibą w Warszawie
za zasługi na polu przysposobienia wojskowego.

Halina z Konopackich MATUSZEWSKA
za zasługi około rozwoju sportu polskiego i propagandy Polski za granicą.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE
 
ODZNACZENIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW






Brak komentarzy: