Generałowie Włodzimierz Rachmistruk i Jerzy Wołkowicki udekorowani


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 458) nadaję
po raz pierwszy

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Gen. dywizji Tadeuszowi PISKOROWI, za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska;
Gen. brygady Włodzimierzowi RACHMISTRUKOWI, za zasługi na polu wyszkolenia wojska;
Gen. brygady Jerzemu WOŁKOWICKIEMU, za zasługi na polu wyszkolenia wojska;
Płk. Dypl. Zygmuntowi DZWONKOWSKIEMU;
Płk. Dypl. Januszowi Tadeuszowi GĄSIOROWSKIEMU;
Płk. Tadeuszowi KIERSKIEMU;
Płk. Stanisławowi MILLEROWI;
Płk. Pilotowi Camillo PERINIEMU;
płk. Dypl. Witoldowi WARTHA, wszystkim za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska;
Płk. Stanisławowi Mikołajowi WRZALIŃSKIEMU, za zasługi na polu organizacji wojska;
Płk. Walerianowi Stefanowi JACHIMOWICZOWI;
Płk. Int. Julianowi KOŹMIŃSKIEMU;
Płk. Int. Franciszkowi GUZIKOWI, za zasługi na polu administracji wojska;
Płk. Dr Julianowi KAPPELOWI;
Płk. Edwardowi SASKIEMU;
Płk. Józefowi ZOŁOTENCE, za zasługi na polu sądownictwa wojskowego;
Płk. Lek. w stanie spoczynku dr Zygmuntowi SZARFOWI, za zasługi na polu wiedzy lekarskiej w wojsku;
Płk. Dypl. Marianowi CZERNIEWSKIEMU, za zasługi na polu administracji i wyszkolenia wojska;
Płk. Stefanowi DEMBIŃSKIEMU, za zasługi na polu pracy niepodległościowej i organizacji wojska;
Ppłk. Franciszkowi Kazimierzowi DUDZIŃSKIEMU;
Ppłk. Antoniemu KLIKOWICZOWI;
Ppłk. Ludwikowi MACIEJOWSKIEMU;
Ppłk. Ferdynandowi MÜLLNEROWI;
Ppłk. Dypl. Stanisławowi MÜLLEROWI;
Ppłk. Dypl. Władysławowi POWIERZY;
Ppłk. Dypl. dr Kazimierzowi PUTKOWI;
Ppłk. Edwardowi ROBAKIEWICZOWI;
Ppłk. Dypl. Leonowi STRZELECKIEMU;
Ppłk. Eugeniuszowi ZUGEROWI, wszystkim za zasługi na polu wyszkolenia wojska;
Płk. Lek. dr Stefanowi BAKUNOWI;
Ppłk. Lek. dr Władysławowi BRYKNEROWI;
Ppłk. Lek. dr Teofilowi KUCHARSKIEMU, za zasługi na polu lecznictwa w wojsku;
Ppłk. Lek. dr Arnoldowi FELICKIEMU, za zasługi na polu organizacji służby zdrowia w wojsku;
Ppłk. Lek dr Tomaszowi KRZYSKIEMU, za zasługi na polu organizacji służby zdrowie w wojsku i na polu wychowania fizycznego;
Ppłk. Dypl. Czesławowi KUNERTOWI, za zasługi na polu szkolnictwa wojskowego;
Ppłk. Dypl. Józefowi BECKOWI;
Ppłk. Janowi Tadeuszowi WOLSZLEGIEROWI, za zasługi na polu organizacji wojska;
Ppłk. Witoldowi TYSZEWICZOWI, za zasługi na polu administracji wojska;
Ppłk. Dypl. Kazimierzowi ALEXANDROWICZOWI;
Komandorowi por. inż. Stanisławowi RYMSZEWICZOWI, za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska;
Ppłk. Władysławowi DROZDOWSKIEMU;
Ppłk. Inż. Eugeniuszowi JELENIEWSKIEMU, za zasługi na polu administracji i wyszkolenia wojska;
Ppłk. Dypl. Wacławowi DAHLENOWI;
Ppłk. Dypl. Witosławowi PORCZYŃSKIEMU, za zasługi na polu organizacji i administracji wojska;
Ppłk. Inż. Eugeniuszowi MIRECKIEMU, za zasługi na polu organizacji przemysłu wojskowego;
Ppłk. Dr Marianowi BUSZYŃSKIEMU, za zasługi na polu organizacji sądownictwa wojskowego;
Ppłk. Bronisławowi BATSCHOWI, za zasługi na polu wyszkolenia i bezpieczeństwa wojska;
Mjr dypl. Zdzisławowi ADAMCZYKOWI;
Mjr Józefowi CZERNIATOWICZOWI;
Mjr Henrykowi GORGONOWI;
Mjr dypl. Aleksandrowi HAUKE - NOWAKOWI;
Mjr dypl. Eugeniuszowi HELLEROWI;
Mjr Aleksandrowi IDZIKOWI;
Mjr Bolesławowi JAKUBIAKOWI;
Mjr pilotowi Stefanowi KAŁĘCKIEMU;
Mjr Janowi KARNECKIEMU;
Mjr Stanisławowi KŁOPOTOWSKIEMU;
Mjr Józefowi KOCZWARZE;
Mjr pilotowi Józefowi KRZYCZKOWSKIEMU; (koniec)
Mjr Józefowi KURYŁOWICZOWI;
Mjr Antoniemu WERESZCZYŃSKIEMU;
Mjr Józefowi Bolesławowi WRÓBLEWSKIEMU;
Mjr Edmundowi ZIMMEROWI, wszystkim za zasługi na polu wyszkolenia wojska;
Mjr Romanowi BORELOWSKIEMU;
Mjr lek. wet. Eugeniuszowi GÓRNIEWICZOWI;
Mjr Leonowi PIETKIEWICZOWI;
Mjr Gustawowi RAKOWSKIEMU;
Mjr Antoniemu WELSEROWI, wszystkim za zasługi na polu administracji wojska;
Mjr dypl. Władysławowi GADOMSKIEMU;
Mjr dypl. dr Hilaremu KOSSAKOWI;
Mjr dypl. Stanisławowi Edwardowi KOZŁOWSKIEMU;
Mjr dypl. Włodzimierzowi SCHOLZE – SROKOWSKIEMU;
Mjr pilotowi obsł. Inż. Tadeuszowi Kajetanowi WERESZCZYŃSKIEMU;
Mjr Kazimierzowi Augustowi WOJTAROWI, wszystkim za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska;
Mjr Janowi CZERNIAKOWI;
Mjr Janowi Józefowi JEZIORSKIEMU;
Mjr pilotowi Stanisławowi KRAJEWSKIEMU;
Mjr dr Tadeuszowi PROKOPOWICZOWI;
Mjr Władysławowi PTASZNIKOWI;
Mjr Wojciechowi WRÓBLOWI, wszystkim  za zasługi na polu organizacji i administracji wojska;
Mjr Jerzemu DĄBROWSKIEMU;
Mjr pilotowi Wacławowi IWASZKIEWICZOWI;
Mjr Ludwikowi ŁABĘCKIEMU;
Mjr dypl. Witoldowi Mieczysławowi MASTYCZOWI – SKULSKIEMU;
Mjr dypl. Jerzemu ORSKIEMU;
Mjr Władysławowi PASSELLI;
Mjr lek. wet. dr Aleksandrowi PERENCOWI, wszystkim za zasługi na polu organizacji wojska;
Mjr Emilowi FIELDORFOWI, za zasługi na polu przysposobienia wojskowego;
Mjr Janowi LATAWCOWI;
Mjr Franciszkowi MOŁODYŃSKIEMU;
Mjr Tytusowi Teofilowi Ignacemu ŚWIESTA – MYSŁAKOWSKIEMU;
Mjr Lek. wet. Janowi ZENKNEROWI, za zasługi na polu wyszkolenia i administracji wojska;
Mjr lek. dr Wieńczysławowi DOŃSKIEMU;
Mjr lek. dr Zygmuntowi Izydorowi ŁASKIEMU;
Mjr lek. dr Henrykowi MILLAKOWI, za zasługi na polu lecznictwa w wojsku;
Mjr lek. dr Jerzemu SURKONTOWI, za zasługi na polu organizacji służby zdrowia w wojsku;
Mjr dypl. Marianowi KUŁAKOWSKIEMU, za zasługi na polu rozwoju sportu w wojsku;
Mjr Stefanowi FELSZTYŃSKIEMU, za zasługi na polu kulturalno – oświatowym w wojsku;
Mjr dr Alfredowi RIESSEROWI, za zasługi na polu bezpieczeństwa wojska;
Mjr Juliuszowi SCHREYEROWI, za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia orkiestr wojskowych;
St. kap. ks. Zygmuntowi TRUSZKOWSKIEMU;
St. kap. ks. Zygmuntowi WISZNIEWSKIEMU, za zasługi na polu pracy duszpasterskiej i oświatowej w wojsku;
panu Tadeuszowi BOCHEŃSKIEMU, wykładowcy astronomii i nauk nautycznych w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej, za zasługi na polu wyszkolenia wojska;
panu inż. Modestowi SALMONOWICZOWI, radcy ministerialnemu w Ministerstwie Spraw Wojskowych, za zasługi na polu administracji wojska;
panu Antoniemu ŻELAZOWSKIEMU, urzędnikowi VI stopnia służbowego, za zasługi na polu administracji wojskowej służby zdrowia.

Poznań, dnia 24 maja 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
ODZNACZENIA
LOTNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: