Spore nowości na starostwach kresowych w czerwcu

Niedziela, 30 czerwcaWe władzach powiatowych na Kresach Wschodnich mianowani w czerwcu zostali:

Pracownik kontraktowy w Wołyńskim Urzędzie Wojewódzkim Władysław WIEWIÓROWSKI – starostą powiatowym w Zdołbunowie (woj. wołyńskie) w Vi stopniu służbowym z dniem 8 czerwca;
Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Skolem (woj. stanisławowskie) Karol MAHR starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;
Referendarz w VII stopniu służbowym i kierownik starostwa w Zbarażu (woj. tarnopolskie) Dr Jan KACZKOWSKI – starostą powiatowym w Zbarażu w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;
Referendarz w VII stopniu służbowym i kierownik starostwa w Nadwórnej (woj. stanisławowskie) Stefan Franciszek SOKÓŁ – starostą powiatowym w Nadwórnej w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;
Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Zaleszczykach (woj. tarnopolskie) Józef KRZYŻANOWSKI – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;
Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Bohorodczanach (woj. stanisławowskie) Dr Józef NOWAK – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;
Starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Radziechowie (woj. tarnopolskie) Bronisław MICHALSKI – starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 15 czerwca;
Radca wojewódzki w VI stopniu służbowym w Wołyńskim Urzędzie Wojewódzkim Jan PŁACHTA – starostą powiatowym w Buczaczu (woj. tarnopolskie) w dotychczasowym VI stopniu służbowym z dniem 20 czerwca;
Piotr GRODECKI – do odwołania starostą powiatowym w Kosowie Pokuckim (woj. stanisławowskie) w VII stopniu służbowym od dnia 18 czerwca;
Dr Gustaw JANECKI – do odwołania starostą powiatowym w Stanisławowie w VI stopniu służbowym od dnia 18 czerwca;
Jerzy Albin de TRAMECOURT – do odwołania starostą powiatowym w Mołodecznie (woj. wileńskie) w VI stopniu służbowym z dniem 18 czerwca;
Referendarz w VII stopniu służbowym i kierownik starostwa w Kamieniu Koszyrskim (woj. poleskie) Edward SKRZYŃSKI – starostą powiatowym w Kamieniu Koszyrskim w dotychczasowym VII stopniu służbowym z dniem 23 czerwca;
Ignacy Wacław DROJANOWSKI – do odwołania starostą powiatowym we Włodzimierzu (woj. wołyńskie) w VI stopniu służbowym z dniem 27 czerwca;
Prowizoryjny referendarz w VII stopniu służbowym i kierownik starostwa w Równem (woj. wołyńskie) Stanisław Robert BOGUSŁAWSKI – do odwołania starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 28 czerwca;
Prowizoryjny starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Drohiczynie (woj. poleskie) Edward DUNIN-MARKIEWICZ – do odwołania starostą powiatowym w VI stopniu służbowym z dniem 28 czerwca;
Prowizoryjny starosta powiatowy w VII stopniu służbowym w Łucku (woj. wołyńskie) Jerzy BONKOWICZ – SITTAUER – do odwołania starostą powiatowym w VI stopniu służbowym od dnia 28 czerwca;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: