Sfera interesów mieszkaniowych Gdyni

ZARZĄDZENIE Ministra Reform Rolnych
z dnia 15 czerwca 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w sprawie określenia sfery interesów mieszkaniowych miasta Gdyni.

Na podstawie cz. 1 art. 7 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
  1. Sfera interesów mieszkaniowych miasta Gdyni obejmuje grunty w promieniu 7,5 km w prostej linii od dworca kolejowego w Gdyni, z tym, że promień ten ulega odpowiedniej zmianie w kierunku południowym, gdzie granica sfery interesów mieszkaniowych biegnie wzdłuż granicy Wolnego Miasta Gdańska, oraz w kierunku północnym, gdzie sfera interesów mieszkaniowych obejmuje gminy: Zagórze, Rumia, Dębogórze, Kosakowo i Pierwoszyn.
  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (9 lipca 1929)
Minister Reform Rolnych:
Minister Robót Publicznych:

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
INWESTYCJE
GDYNIA, miasto wydz. w woj. pomorskim
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: