Panika na rynku - doskonale sfałszowane stu dolarówki

Warszawa, 2 lutego 1930 r.

Na skutek zarządzenia dyrekcji Banku Polskiego wszystkie kasy i oddziały tegoż banku wstrzymały zakup i wymianę banknotów stu dolarowych z podobizną Beniamina Franklina.
Zarządzenie to było spowodowane względami ostrożności, ponieważ jest rzeczą niezwykle trudną odróżnić aktualnie znajdujące się w obiegu falsyfikaty tych banknotów od oryginałów. Falsyfikaty pochodzą z zagranicy.
Natomiast Bank Polski przyjmować będzie nadal tego rodzaju banknoty do inkasa, to jest przesyłać je będzie na koszt klientów do wymiany w skarbcach emisyjnych amerykańskich instytucji finansowych i będzie wypłacać ich równowartość, o ile przedstawione banknoty okażą się autentyczne.
Fałszywki poczęły się masowo ukazywać w całej Europie od grudnia 1929 r. Prawdopodobnie wykonano je w Niemczech lub Szwajcarii. Drukowano je na oryginalnym papierze jedwabistym pochodzącym z papierni dostarczającej papier do drukarni amerykańskich. Także farba była nie do odróżnienia. Wykryto tylko niewiele usterek drukarskich rzędu części mikrona w rysunkach postaci prezydenta. Numerację fałszerze zmieniali. Panika ogarnęła więc nie tylko Polskę.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
BANKOWY SEKTOR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: