Czechosłowackie Ordery Białego Lwa dla polskich oficerów

Czwartek, 24 października 


 
24 października przed godz. 11 w wielkiej sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wojskowych zebrali się wyżsi oficerowie polscy, przedstawieni do odznaczenia czechosłowackim orderem Białego Lwa. O godz. 11 przybył do Ministerstwa poseł nadzwyczajny o minister pełnomocny Czechosłowacji pan Vaclav GIRSA w towarzystwie attaché wojskowego poselstwa płk Rudolfa VIESTA, powitany przez gen. Daniela KONARZEWSKIEGO i oficerów gabinetu Ministra.
Do zgromadzonych w sali konferencyjnej oficerów wygłosił dłuższe przemówienie pan poseł GIRSA, po czym udekorował następujących polskich oficerów: Pierwszego Wiceministra Spraw Wojskowych gen. Daniela KONARZEWSKIEGO komandorią z gwiazdą II klasy, płk Adama KOCA, płk Władysława LANGNERA i płk Zdzisława PRZYJAŁKOWSKIEGO komandorią III klasy, ppłk PAWŁOWSKIEGO, ppłk Fryderyka MALLEGO, mjr SKULSKIEGO, mjr STASLIŃSKIEGO i rotmistrza CHRZANOWSKIEGO krzyżem oficerskim.
Po dekoracji głos zabrał I Wiceminister pan gen. KONARZEWSKI, który w imieniu Marszałka PIŁSUDSKIEGO prosił pana Ministra GIRSĘ o wyrażenie Prezydentowi Tomaŝowi MASARYKOWI słów wdzięczności za ten nowy dowód uznania, jakim Czechosłowacja składa wojsku polskiemu, odznaczając oficerów polskich swym orderem. Pan Generał podkreślił, że Polska dumna jest z tego, iż na ziemiach jej Czechosłowacja pozostawiła to, co naród ma najcenniejszego, a mianowicie groby swych poległych bohaterów w Zborowie. Te groby czechosłowackich bohaterów będą na zawsze otoczone prawdziwym kultem przez Polaków i będą jeszcze jednym dowodem serdecznego zbliżenia pomiędzy obu bratnimi narodami.
Po przemówieniu nastąpiła wspólna fotografia.


Bitwa pod Zborowem pomiędzy oddziałami legionistów czeskich i słowackich a wojskami austro – węgierskimi (2 czerwca 1917 r.). Zborów w II Rzeczypospolitej znajdował się w województwie tarnopolskim, był miastem powiatowym.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
DELEGACJE ZAGRANICZNE
ODZNACZENIA
CZECHOSŁOWACJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: