Umowa o ekstradycji ze Szwecją parafowana


Środa, 25 września

W Ministerstwie Sprawiedliwości od tygodnia toczyły się rokowania w sprawie zawarcia umowy ze Szwecją o wzajemne wydawanie przestępców i o pomoc prawną w sprawach karnych. Rokowania prowadził ze strony polskiej dr Juliusz RENTZKI, radca prawny w Ministerstwie, delegatem zaś rządu szwedzkiego był pan MALMAR ze szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dnia 25 września uzgodniony tekst umowy został parafowany w obecności pana Wiceministra Sprawiedliwości Stefana SIECZKOWSKIEGO. Aktu parafowania dokonali: w imieniu Rządu Polskiego naczelnik wydziału prawa międzynarodowego Ministerstwa Sprawiedliwości pan Włodzimierz JABŁOŃSKI oraz prof. Leon BABIŃSKI, radca prawny Ministerstwa.
Od parafowania do podpisania droga daleka. Konwencja polsko – szwedzka w sprawie ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych podpisana została, wraz z protokołem końcowym, w Warszawie 30 września 1930 r., a ratyfikowana ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 114).

Proponuję posty o podobnej tematyce:
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
DYPLOMACJA
SZWECJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: