Turystyka biznesowa w 1929 roku

  Czwartek, 24 stycznia


Z inicjatywy Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sali konferencyjnej Ministerstwa w dniu 24 stycznia odbyło się posiedzenie organizacyjne wycieczki sfer gospodarczych do krajów Bliskiego Wschodu. Cel wycieczki – nawiązanie bezpośrednich stosunków z pojemnymi rynkami Lewantu. Na zebraniu wyłoniono komitet w składzie delegatów:
Izby Handlowo – Przemysłowej w Warszawie, Centralnego Związku Przemysłu i Handlu, Stowarzyszenia Kupców Polskich, Centrali Związku Kupców, Związku Eksportowego Przemysłu Metalowego i Polskiej Izby Handlowej dla Bliskiego Wschodu. Siedziba Komitetu: Świętokrzyska 27, tel. 47-13. na posiedzeniu ustalono, że wyjazd wycieczki nastąpi pod koniec lutego. Zamknięcie zgłoszeń – 10 lutego.
Marszruta: Warszawa, Constanza, Saloniki, Ateny, Pireus, Aleksandria, Kair, Jerozolima, Jaffa, Pellaviv, Nazaret, Damaszek, Beyrut, Trypolis, Haleb, Adana, Smyrna, Konstantynopol, Konstanza, Warszawa.

Przybliżony koszt uczestnictwa w wycieczce wyniesie około 4,000 zł. 
 
Liczba uczestników, ze względu na ulgi przejazdowe, ograniczona.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
HANDEL ZAGRANICZNY
TURYSTYKA
EGIPT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: