Rozmowa radiotelefoniczna dla Rotschildów i Morganów

Warszawa, 31 stycznia 1930 r.

Amerykańskie towarzystwo telefoniczne i telegraficzne AT&T podaje do wiadomości, że transatlantycka komunikacja radiotelefoniczna pomiędzy Nowym Jorkiem a Warszawą rozpocznie się 1 lutego 1930 r.
minimalna opłata za rozmowę wynosić będzie 52,50 dolara USA !!!! Czyli około 500 złotych polskich, czyli prawie dwumiesięczne dochody rodziny robotniczej w Zagłębiu Dąbrowskim !!!


Proponuję posty o podobnej tematyce:
POCZTA I TELEFONY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: