Minister KWIATKOWSKI z całą świtą na zamknięcie PEWUKA

W niedzielę 29 września wieczorem Pan Minister Przemysłu i Handlu Eugeniusz KWIATKOWSKI udał się do Poznania na zamkniecie Powszechnej Wystawy Krajowej.
Ministrowi towarzyszyli w podróży panowie: Józef KOŻUCHOWSKI – Dyrektor Departamentu Ogólnego, inż. Julian DĄBROWSKI – Dyrektor Departamentu Przemysłowego, Mieczysław SOKOŁOWSKI – Dyrektor Departamentu Handlowego, inż. Teodozy NOSOWICZ – Dyrektor Departamentu Morskiego, Marian TURSKI – Dyrektor Państwowego Instytutu Eksportowego, Edward LIPIŃSKI – Dyrektor Instytutu Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen, Czesław PECHE – Szef Sekretariatu Ministra, Tadeusz SĄGAJŁO – Naczelnik Wydziału handlu wewnętrznego i Jerzy BARAŃSKI, sekretarz osobisty Ministra. 

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PEWUKA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: