W Chełmie mury kolejowe pękają

13 kwietnia 1929
      Wobec wiadomości, jakie ukazały się w prasie codziennej w związku z budową całego kompleksu gmachów dla Dyrekcji Kolejowej w Chełmie, Ministerstwo Komunikacji informuje:

      Pęknięcia, jakie powstały w ścianach gmachów, których budowa nie została jeszcze ukończona, wynikły prawdopodobnie wskutek specjalnych właściwości gruntu i wyjątkowo silnych mrozów, które spowodowały przemarznięcie gruntu pod fundamentami ponad zwykłe normy, brane pod uwagę przy projektowaniu budowli. Fakt ten potwierdziła komisja Ministerstwa Komunikacji, która na miejscu w Chełmie przeprowadziła już inspekcję prac budowlanych. Obecnie Pan Minister Komunikacji inż. Alfons KÜHN zarządził wysłanie do Chełma nowej komisji z udziałem zaproszonych specjalistów – fachowców nie wchodzących w skład Ministerstwa Komunikacji. Komisja ta uda się do Chełma w najbliższych dniach. Należy zaznaczyć, iż roboty nie zostały dotychczas przyjęte, wobec czego odpowiedzialność za należyte ich wykonanie ponosi przedsiębiorca, przy czym Ministerstwo posiada dostateczne zabezpieczenie pieniężne. Wyniki inspekcji specjalnej komisji zostaną podane do wiadomości publicznej.

17 kwietnia 1929

      Pan Minister Komunikacji inż. Alfons KÜHN (pozostał na stanowisku mimo zmiany Rządu) wyjeżdża 17 kwietnia o godz. 23.45 do Brześcia, w celu przeprowadzenia inspekcji tamtejszych warsztatów wagonowych i parowozowni. W drodze powrotnej Pan Minister zwiedzi nasycalnię podkładów i sanatorium kolejowe we Włodawie oraz zatrzyma się w Chełmie dla przyjrzenia się prowadzonym tam robotom przy budowie dyrekcji kolejowej. Panu Ministrowi towarzyszy w podróży sekretarz osobisty pan Gustaw ROŻAŁOWSKI. Powrót Pana Ministra nastąpi w czwartek w godzinach wieczornych.


Brak komentarzy: