Dyplomacja na salonach sztuki

Czwartek, 21 lutego
Paul Klee


W czwartek 21 lutego o godz. 17 odbyło się w salonach Resursy Obywatelskiej uroczyste otwarcie , dla zaproszonych gości, wystawy niemieckiej sztuki współczesnej. Na uroczystość przybyli Pan Prezes Rady Ministrów prof. Kazimierz BARTEL, Ministrowie: Spraw Zagranicznych August ZALESKI, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – dr Kazimierz ŚWITALSKI, Rolnictwa – Karol NIEZABYTOWSKI, Reform Rolnych – prof. Witold STANIEWICZ, Wiceminister Spraw Zagranicznych – dr Alfred WYSOCKI, liczni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z nuncjuszem Francesco MARMAGGIM na czele, dyrektor Departamentu Kultury i Sztuki – prof. Wojciech JASTRZĘBOWSKI, wyżsi urzędnicy MSZ oraz liczni reprezentanci świata artystycznego i elity towarzyskiej stolicy. Gości witał poseł niemiecki Ulrich RAUSCHER wraz z małżonką.
Na otwarciu wystawy Pan Minister ŚWITALSKI wygłosił przemówienie:

Panie i Panowie !
Stosując się do łaskawie wypowiedzianego przez Ekscelencję Pana ministra RAUSCHERA życzenia, spełniam miły obowiązek otwarcia wystawy sztuki niemieckiej.
Pierwszy to raz gości stolica Polski dzieła plastyków narodu niemieckiego. W niedługim czasie artyści polscy będą mogli korzystać z łaskawej gościnności stolicy państwa niemieckiego. Jako Minister Oświaty, który i dziedzinę sztuki ma w swojej pieczy, wyrażam swoje najżywsze zadowolenie z powodu tego nawiązania się stosunków artystycznych między dwoma narodami i dziękuję Panu Posłowi za podjęcie inicjatywy w tym kierunku.
Sztuka niemiecka czasów dawnych od dawna była u nas znana i podziwiana. Bywało też, że i sztuka polska znajdowała żywy odzew w Niemczech. Dziś w odniesieniu do sztuki współczesnej stopień wzajemności nie jest wielki i jego podwyższenie jest bardzo pożądane.
W rozgwarze życia codziennego nieuniknione są nieraz tarcia. Gdy Polacy przyjdą jednak do tej sali, a obywatele niemieccy do sali, w której będzie urządzona wystawa polska – to w obu tych salach ucichnie rozgwar życia codziennego, a głowy tam i tu z szacunkiem pochylać się będą mogły nad Boginią Piękna, której panowanie rozciąga się na cały świat i która władając nad duszami ludzkimi – nie zna kordonu.
Sztuka wtedy może stawać się ową „tęczą” po potopach historii, o której mówi nasz poeta Norwid.
Życzę wystawie, którą mam zaszczyt ogłosić na otwartą – najlepszego powodzenia.”

Ale obsada – premier aktualny, premier następny ! A z wojskowości, to nawet Wieniawy nie było ?

Proponuję posty o podobnej tematyce:


KULTURA

DYPLOMACJA

Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: