Premierzy w 1929 o zdrowie dbać musieli

wtorek, 29 października 1929

Jazda odkrytym samochodem zdrowa nie była      Dnia 29 października 1929 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, poświęcone zagadnieniom związanym z obecną sytuacją w rolnictwie. Obradom przewodniczył początkowo Pan Prezes Rady Ministrów Kazimierz ŚWITALSKI, który jednakże wskutek niedyspozycji musiał zaniechać udziału w posiedzeniu, przekazując przewodnictwo Ministrowi Spraw Wewnętrznych gen. Felicjanowi SŁAWOJ-SKŁADKOWSKIEMU.

      Zaczyna być nerwowo. Przypominam, że kilka miesięcy przedtem pan Premier Kazimierz BARTEL przed dymisją swego Gabinetu także zapadł był na zdrowiu. A Ministerstwa Zdrowia wonczas nie było. Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD ŚWITALSKIEGO
ZDROWIE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: