Pan Premier żegna się z resortem

wtorek, 16 kwietnia 1929


      16 kwietnia 1929 r. o godz. 10.30 odbyło się w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przekazanie urzędowania przez dotychczasowego Ministra dr Kazimierza ŚWITALSKIEGO, obecnego Prezesa Rady Ministrów, panu Ministrowi dr Sławomirowi CZERWIŃSKIEMU, dotychczasowemu Podsekretarzowi Stanu w tymże Ministerstwie. W pożegnalnym przemówieniu zapewnił pan Minister Czerwiński pana Premiera, że Ministerstwo Oświaty prowadzone będzie nadal w myśl jego poczynań i linii wytycznych i polecił Ministerstwo jego specjalnej opiece.
      Pan Premier odpowiedział, że z Ministerstwem łączą go serdeczne więzi uczuciowe i że losy tego resortu będą go zawsze obchodzić żywo.

O okręcie nazwanym na cześć Pana Ministra oczywiście napiszę. Brak komentarzy: