Kredyty dodatkowe na usuwanie szkód powodziowych

Sobota, 5 października


UCHWAŁA    RADY   MINISTRÓW
z dnia 5 października 1929 r.
w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych na drogach i mostach publicznych.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów podwyższa kredyty w części 14 budżetu na okres 1929/30 „Ministerstwo Robót Publicznych”, wydatki zwyczajne, dział 2, rozdział 4, 
paragraf 10 „Utrzymanie dróg i mostów państwowych” o sumę
735.000 zł

i paragraf 14 „Zapomogi na utrzymanie dróg samorządowych o sumę

2.500.000 zł
na wydatki związane z usunięciem szkód powodziowych na drogach i mostach publicznych w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim.


Prezes Rady Ministrów:

Brak komentarzy: