Kredyt dodatkowy na rokowania międzynarodowe

Sobota, 5 października


UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 1929 r.

w sprawie dodatkowego kredytu  na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na wydatki związane z rokowaniami międzynarodowymi.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów podwyższa kredyt w części 5 budżetu na okres 1929/30 „Ministerstwo Spraw Zagranicznych”, wydatki zwyczajne, dział 4, paragraf 12 „Rokowania międzynarodowe i ekspertyzy” o sumę
500.000 zł

na wydatki związane z rokowaniami międzynarodowymi.

Prezes Rady Ministrów:
(---) Świtalski.


Rokowania, analizy, ekspertyzy, okrągła sumka, dyplomacja, chicho sza.

Brak komentarzy: