Kredyt dodatkowy na ważne wydatki wojskowe

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1929 r.
w sprawie dodatkowego kredytu na okres budżetowy od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. na podróże służbowe i rezerwę zaopatrzenia.

Na podstawie art. 6 ustawy skarbowej z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183) Rada Ministrów podwyższa w części 6 budżetu na okres 1929/30 „Ministerstwo Spraw Wojskowych” następujące wydatki zwyczajne: w dziale 2 § 3 „Podróże służbowe i przesiedlenia” o sumę
225.000 zł
na zbadanie niektórych strategicznie ważnych terenów oraz w dziale 9 § 17 „Rezerwa zaopatrzenia” o sumę
8.275.000 zł
na nagłe potrzeby wojskowe.

Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski.

To, czego perfidny Sejm nie dał, Pan Premier Świtalski od ręki podpisał na baczność. 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KREDYTY DODATKOWE
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: