Komisja Kodyfikacyjna zmiany

sobota,  30 marca 1929Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 30 marca 1929 r. zamianował Sędziów Sądu Najwyższego


członkami Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Kodyfikacyjna, jako organ doradczy Sejmu powołana została na mocy ustawy z dnia 3 czerwca 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 315). W jej skład wchodził Przewodniczący, trzech jego zastępców oraz 40 członków. 


Proponuję posty o podobnej tematyce:
 

Brak komentarzy: