Czystki w Sądzie Najwyższym w lutym i marcu - 6 Sędziów

W dniu 9 lutego 1929 r. przeniesiono z urzędu w stan spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego:
Oskara SZELLERA,
Leona MENDELSBURGA oraz

natomiast w dniu 16 lutego:

Władysława BARAŃSKIEGO oraz
Marcelego FODYŃSKIEGO.

W dniu 31 marca przeniesiono w stan spoczynku na skutek podania:

Sędziego Sądu Najwyższego Leona BŁASZKOWSKIEGO.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
SĄDOWNICTWO
DYMISJE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: