Głód, drożyzna i pożary na Wileńszczyźnie - dyrektywy wojewody Władysława RACZKIEWICZA

   18 maja 1929

Iwie


    18 Maja 1929 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie odbyła się przy współudziale delegatów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej konferencja starostów poświęcona omówieniu najbardziej aktualnych na terenie województwa zagadnień administracyjno-gospodarczych. Głównym przedmiotem była sprawa akcji interwencyjnej w kierunku obniżenia cen na artykuły zbożowe, utrzymujących się na nienormalnie wysokim poziomie, mimo znacznego obniżenia się cen zboża na pozostałych terenach Rzeczypospolitej. Postanowiono jak najrychlej rzucić na rynek Wileńszczyzny odpowiednią ilość zboża z państwowych rezerw zbożowych, co niechybnie spowoduje znaczne obniżenie się cen obecnych, nie dających się usprawiedliwić kalkulacją handlową. Rozprowadzenie taniego zboża na tereny poszczególnych powiatów zajmą się organizacje spółdzielcze i rolniczo – handlowe.
      Następnie omówiona została akcja pomocy dla ludności dotkniętej klęską nieurodzaju, przy czym ustalono dalszy plan tej akcji. Nadto przedmiotem obrad były sprawy polityki karno – administracyjnej, oraz kwestii, związane z toczącą się obecnie akcją sanitarno – porządkową, co do których pan Wojewoda Władysław Raczkiewicz udzielił starostom konkretnych dyrektyw na najbliższą przyszłość, zwracając szczególną uwagę na planowość działania w kierunku podniesienia stanu zdrowotnego i estetycznego wsi i miasteczek. Na zakończenie pan wojewoda wzywał panów starostów do rozpoczęcia akcji doraźnej w celu przyjścia z pomocą mieszkańcom miasteczka Iwie, powiatu Lidzkiego, nawiedzonych straszną klęską pożarów.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I KATASTROFY
WILEŃSZCZYZNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
Brak komentarzy: