Zmiany w Komisji Czechowicza

Posiedzenie 54 Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 27 lutego 1929 r.

Poseł Herman Lieberman

      Na wstępie Pan Marszałek Ignacy Daszyński odczytał skład Komisji Budżetowej, do której w dniu poprzednim odesłano wniosek w sprawie pociągnięcia Ministra Skarbu przed Trybunał Stanu. W składzie tym zaszły zmiany: na miejsce posła Hermana Diamanda (PPS), który jest chory, wszedł poseł Herman Lieberman (PPS), na miejsce posła Antoniego Pączka (PPS) poseł Medard Downarowicz, na miejsce posła Marcina Sochy (Stronnictwo Chłopskie) – poseł Andrzej Pluta i na miejsce posła Wacława Bitnera – poseł Bronisław Kuśnierz (Chrześcijańska Demokracja).
      Marszałek zaznaczył ponadto, że zgodnie z art 6. ustawy o Trybunale Stanu, Komisja ta składa Sejmowi wniosek bądź o powzięcie uchwały, stawiającej Ministra w stan oskarżenia, bądź o odrzucenie wniosku o pociągnięcie go do odpowiedzialności.
Komisja powinna dać Ministrowi możność udzielenia wyjaśnień bądź słownie, bądź na piśmie, nadto może przesłuchać świadków i znawców, tudzież badać dokumenty, dotyczące sprawy.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: