Rząd górnikom mówi - NIE

Sobota,
26 stycznia 1929

Minister Stanisław Jurkiewicz
 
     W związku z wymówieniem przez organizacje robotnicze na Górnym Śląsku umowy zbiorowej w górnictwie, dnia 26 stycznia 1929 r. w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej odbyły się konferencje z udziałem przedstawicieli organizacji pracowniczych: Zespołu Pracy, Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego, Centralnego Związku Górników oraz Generalnej Federacji Pracy na Górnym Śląsku, w obecności przedstawicieli zainteresowanych Ministerstw.
      Przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej prowadzili kolejno narady z przedstawicielami poszczególnych organizacji pracowniczych. W czasie obrad ze strony przedstawicieli Rządu podkreślona została bezwzględna konieczność dotrzymania terminu obowiązującego orzeczenia Komisji Pojednawczo – Rozjemczej w Katowicach z dnia 20 września 1928 r., któremu Pan Minister Pracy i Opieki Społecznej Stanisław Jurkiewicz nadał moc obowiązującą. Wymówienie orzeczenia może nastąpić dopiero po dniu 28 lutego 1929 r., wobec czego do wysuwania żądań podwyżki organizacje pracownicze nie są obecnie uprawnione.
      Przedstawiciele poszczególnych organizacji uzasadniali swoje stanowisko, przyjmując równocześnie oświadczenie przedstawicieli Rządu do wiadomości, celem przedstawienia go swoim mocodawcom.Brak komentarzy: