Marszruta Imienin Pana Marszałka

poniedziałek, 18 marca 1929

 
    
      Referat prasowy gabinetu Ministra Spraw Wojskowych komunikuje, że w dniu 19 marca Pan Marszałek Piłsudski będzie przyjmował życzenia imieninowe w pałacu Belwederskim według godzin następujących:

od 11.00 do 11.30 panowie Ministrowie i Podsekretarze Stanu,
od 11.30 do 12.00 duchowieństwo i wyżsi urzędnicy ministerialni,
od 12.00 do 12.30 korpus dyplomatyczny, attachés wojskowi i zagraniczni,
od 12.30 do 13.00 władze komunalne,
od 13.00 do 13.30 generalicja, szefowie departamentów, oddziałów i dowódcy samodzielnych jednostek,
od 13.30 do 14.00 delegacje oddziałów wojskowych i garnizonów,
od 14.00 przedstawiciele społeczeństwa, delegacja instytucji, szkół, stowarzyszeń, prasy i t.d.


I co z tego wynikło ? Komunikat.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: