Referat prasowy Marszałka - Mieczysław Lepecki

piątek, 1 marca 1929     

Kapitan Mieczysław LEPECKI
 

     W gabinecie Ministra Spraw Wojskowych na początku marca 1929 r. został utworzony referat prasowy. Do zakresu prac nowego organu należeć będzie między innymi również informowanie prasy o sprawach dotyczących wojska. Kierownikiem referatu został mianowany kpt. Mieczysław Bohdan Lepecki.

      Pan Kapitan (następnie Major) był jednym z najbardziej aktywnych polskich kolonizatorów. W specjalnych misjach rozpoznających możliwości osadnictwa polskiego zwiedził m.in. Peru, Brazylię, Paragwaj, Argentynę no i oczywiście Madagaskar. Dużo pisał i publikował. Ciekawa postać.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
AWANSE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: