Walery Sławek przedstawia BBWR

      W środę 24 kwietnia 1929 roku o godz. 17.00 Pan Prezydent Rzeczypospolitej podejmował herbatką senatorów i posłów Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). W przyjęciu wzięli udział członkowie rządu z Panem Prezesem Rady Ministrów dr Kazimierzem Świtalskim na czele. Po przedstawieniu Panu Prezydentowi przez Prezesa Klubu Sejmowego BBWR posła Walerego Sławka członków Klubu, Pan Prezydent informował się u przedstawicieli grup regionalnych i przedstawicieli poszczególnych grup organizacji społecznych o przebiegu ich pracy w terenie.

Walery Sławek - postać tragiczna

Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: