1929-09-04 Budżetowej gry pozorów początek

      Pan Prezes Rady Ministrów Kazimierz Świtalski w dniu 4 września złożył wizytę Panu Marszałkowi Ignacemu Daszyńskiemu, podczas której zawiadomił pana marszałka Sejmu, że ma zamiar zwołać konferencję przedstawicieli stronnictw parlamentarnych w sprawach prac budżetowych Izb Ustawodawczych, a to celem uczynienia tych prac rzeczowymi i racjonalnymi.
      Dotychczasowa praktyka w tym zakresie nie wykazała, by te prace temu postulatowi racjonalności czyniły dostatecznie zadość. Konferencja, którą Pan Premier ma zamiar zwołać, odbędzie się w terminie około połowy września. Bliższy termin uzależniony jest od powrotu Pana Marszałka Piłsudskiego do Warszawy, który na konferencjach odbytych z Panem Premierem wyraził chęć wzięcia w tej naradzie udziału. W tej samej sprawie Pan Premier ma zamiar porozumieć się z panem marszałkiem Senatu, po jego powrocie do Warszawy.

      To dopiero początek pojedynku Rząd – Sejm. Tylko, że od początku wiadome było która strona przegrać nie może.

Marszałek Sejmu - Ignacy DASZYŃSKI

Brak komentarzy: