Wypad do Białej

      W piątek dnia 26 lipca 1929 roku Pan Prezydent o godz. 10.15 udał się na objazd ośrodków rolniczych powiatów wadowickiego, oświęcimskiego i bielskiego.
Pierwszym etapem była wieś Brzeźnica. W Wielkich Drogach na spotkanie wyszli przedstawiciele miejscowych władz, związku ziemian i duchowieństwa. W Jackowicach dziewczęta w wiejskich strojach obsypały auto wieńcami z polnego kwiecia.
      W Brzeźnicy, poprzedzany przez orkiestrę i otoczony tłumem Dostojny Gość udał się do składnicy „Piast”, gdzie na specjalnym podium w formie strzechy przyjął hołd organizacji rolniczych, kołek młodzieży i innych organizacji. Następnie Pan Prezydent udał się do Osieka. Po drodze w Grójcu witała Pana Prezydenta banderia konna pod dowództwem mjr Bema – de Cosban, dalej ks. Radziwiłłowa i okoliczna ludność. W Osieku Pan Prezydent oglądał doskonale zorganizowane gospodarstwo rybne. O godz. 15 odbyło się w pałacu w Osieku śniadanie, wydane przez państwo Rudzińskich, którzy zaprosili Dostojnego Gościa do zwiedzenia ich folwarku.
      W Kętach przy bramie triumfalnej zgromadziła się cała ludność, w imieniu której przemówienie wygłosił burmistrz Zajączek. Następnie przemówił burmistrz miasta Białej, dr Zygmunt Dollinger, który wyraził hołd i zapewnił, iż kresowe miasto Biała zawsze wiernie będzie służyć Rzeczypospolitej wiernie, zgodnie pracując i rozwijać się. Ostatni przemawiał reprezentant robotników Stańczyk, składając hołd i cześć Głowie Państwa i zapewniając, że dla dobra Ojczyzny robotnicy chętnie i ofiarnie pracować będą i gotowi będą odeprzeć wszelkie ataki, godzące w całość Państwa Polskiego, z którejkolwiek strony pochodziły.
      Z Kęt Pan Prezydent udał się do Kobiernic, gdzie nastąpiło powitanie przez dziatwę miejscowej kolonii robotniczej. Na granicy wsi nastąpiła wzruszająca chwila, gdy auto Pana Prezydenta otoczyli wieśniacy, prosząc Go, by zajął wśród nich miejsce na wozie. Pan Prezydent przychylił się życzliwie to prośby, wsiadł do wozu wśród wiwatów i okrzyków i dojechał do Domu Ludowego. O godz 10.30 wieczorem Pan Prezydent powrócił na Wawel, po czym udał się na spoczynek.


Pałac w Osieku

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
ARYSTOKRACJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: