1929-04-19 Awans płk Bronisława Pierackiego

Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 19 kwietnia 1929 roku zamianował płk Bronisława Pierackiego – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w 3 stopniu służbowym. Poprzednio Podsekretarzem Stanu był Maurycy JAROSZYŃSKI.
Przed nominacją na stanowisko ministerialne pułkownik Pieracki był drugim zastępcą Szefa Sztabu Głównego.

Rola Pana Ministra Pierackiego w historii dwudziestolecia międzywojennego była niepoślednia i tragiczna. (patrz post)

Bronisław Pieracki


Brak komentarzy: